Ang aplikasyon ng Long Beach Pledge ay sarado na ngayon

Ang mga aplikasyon ay sarado na para sa Long Beach Pledge program. 

Maririnig ng mga aplikante ang tungkol sa mga susunod na hakbang nang direkta mula sa pangkat ng programa.

Hindi nakuha ang application? 

Sana ay palawakin pa ang programa. Pansamantala, maaari kang makipag-ugnayan sa Lungsod ng Long Beach Resource Line para sa access sa iba pang mapagkukunan sa Long Beach: https://www.longbeach.gov/health/resource-line/

Tandaan – ang linya ng mapagkukunan ay hindi makakapagbigay ng mga update sa katayuan ng isang application.

SOCIAL MEDIA