MGA MADALAS NA TANONG

 • Mga pamilyang may iisang ulo (mga pamilyang may mga umaasa at isang solong kumikita)
 • Mga pamilyang may kita sa o mas mababa sa antas ng pederal na kahirapan sa 90813 zip-code. 
 • Isang miyembro lamang ng bawat sambahayan ang magiging karapat-dapat na tumanggap ng benepisyo.
 • Ang pagiging karapat-dapat para sa programang ito ay a kabuuang kita ng sambahayan (bago ang mga buwis) ng 100% o mas mababa sa antas ng pederal na kahirapan. Ang numerong ito ay depende sa kung ilang indibidwal ang nasa iyong sambahayan/unit ng pamilya.
Laki ng pamilyaTaunang kitaBuwanang KitaLingguhang Kita
1$13,590$1,133$261
2$18,310$1,526$352
3$23,030$1,919$443
4$27,750$2,313$534
5$32,470$2,706$624
Idagdag para sa bawat bagong tao:$4,720$393$91
 • Ang Long Beach Pledge ay isang inisyatiba ng Lungsod ng Long Beach na magbibigay ng hanggang 250 pamilya ng pagkakataong makatanggap ng $500 bawat buwan sa loob ng 12 buwan.
 • Ang programang ito ay ginawang posible ng Long Beach Recovery Act, isang plano upang pondohan ang mga inisyatiba sa ekonomiya at pampublikong kalusugan para sa mga residente ng Long Beach, manggagawa at negosyong kritikal na naapektuhan ng pandemya ng COVID-19. Isang kabuuang $51 milyon ang inilaan upang suportahan ang Economic Recovery na kinabibilangan ng $2 milyon para sa isang Guaranteed Income program at ang pagsusuri nito. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Long Beach Recovery Act ay makukuha sa longbeach.gov/recovery.
 • Ang garantisadong kita ay isang uri ng cash transfer program na nagbibigay ng tuluy-tuloy, walang kondisyong pagbabayad ng cash sa mga indibidwal o sambahayan. Ang isang garantisadong kita ay naiiba sa iba pang mga patakaran sa social safety net sa pamamagitan ng pagbibigay ng matatag, predictable na cash na gagastusin gayunpaman ang tatanggap ay nakikitang angkop, nang walang mga limitasyon. 
 • Ang aming pananaw sa isang garantisadong kita ay upang madagdagan, hindi palitan, ang umiiral na social safety net bilang isang tool para sa pagprotekta sa mga kabuhayan at pagpapagana ng pang-ekonomiya at katarungang panlahi.
 • Ang bawat sambahayang naka-enroll ay makakatanggap ng buwanang bayad na $500 sa loob ng 12 buwan.
 • Ang bawat sambahayan ay magkakaroon ng access sa mga ekspertong pagpapayo sa mga benepisyo sa pananalapi upang matiyak na walang magiging epekto sa anumang lokal, county, Estado o pederal na pampublikong benepisyo ng sinumang kalahok.
 • Ire-refer din ang mga kalahok sa mga karagdagang mapagkukunang pansuportang magagamit.
 • Ang isang social security number (SSN) o ITIN ay hindi kinakailangan upang makatanggap ng cash na pagbabayad sa pamamagitan ng Long Beach Pledge.
 • Ang mga napiling aplikasyon ay makakatanggap ng email at text message sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa panahon ng mga application form na naglalarawan ng anumang karagdagang dokumentasyong kailangan.
 • Ang 90813 zip code ay kinilala ng isang Community Working Group na nagrepaso sa pagsasaliksik sa ekonomiya at pinakamahuhusay na kagawian mula sa iba pang munisipalidad at nagpasiya na ang 90813 zip code ang may pinakamataas na pangangailangan sa mga tuntunin ng epekto ng COVID-19 at mga rate ng kahirapan. Ang pagtutuon ng mga direktang pagbabayad sa lugar ng lungsod na may pinakamataas na konsentrasyon ng kahirapan ay magbibigay-daan para sa pinakamalaking potensyal para sa epekto sa komunidad at magbibigay ng data na mag-aambag sa garantisadong pananaliksik sa kita na kasalukuyang isinasagawa sa buong Estados Unidos. 
 •  
 • Ang 90813 zip code ay magkakaibang lahi; ayon sa kamakailang pagsusuri batay sa available na data ng US Census mayroong 58,380 residente sa 90813 zip code na may 65% na kinikilala bilang Latinx, 11.5% Black o African-American, 12.5% bilang Asian, 0.4% bilang Native Hawaiian/Pacific Islander, at 2T0. bilang American Indian/ Alaska Native. 
 • Ayon sa California Hard-to-Count Index, 72% ng lahat ng 90813 residente ang nakatira sa loob ng multi-unit structure, 87.8% ang nakatira sa housing units na inuupahan ng renter, 46.5% ang may kita na mas mababa sa 150 percent ng antas ng kahirapan, at 41.91 Ang TP2T ng mga nasa edad 25 at mas matanda ay hindi nagtapos ng high school.
 • Mayroong dalawang kategorya ng tagumpay sa pilot na ito. Ang una ay ang piloto ay gumagawa ng positibong pagkakaiba sa buhay ng daan-daang indibidwal na kalahok. Ang pananaliksik na pag-aaral na isinagawa ng isang independiyenteng pangkat ng pagsusuri ay susubaybay sa epekto ng programa sa mga kabuhayan.
 • Ang ikalawang kategorya ng tagumpay ay ang pilot na ito ay gumagawa ng mga insight na tumutulong upang ipaalam ang disenyo ng mga hinaharap na garantisadong mga patakaran sa kita sa lokal, estado, at pederal na antas. Sa pamamagitan ng pilot, makakagawa tayo ng progreso tungo sa pag-unawa sa bisa ng mga partikular na mekanismo ng cash transfer, ang pinakamahusay na paraan para sa pagtukoy at pag-enroll sa mga populasyong hindi kasama sa kasaysayan, at ang epekto ng magnitude ng cash transfer sa mga resulta? na lahat ay magiging kritikal sa pagpapaalam sa mga piloto at mga patakarang suportado ng gobyerno na inilunsad sa mga darating na taon sa buong bansa.
 • Sa pagtatapos ng 1 taon, ang mga pagbabayad ay magtatapos. Ang mga kalahok ay makakatanggap ng mga alerto anim (6) na buwan at isang (1) buwan bago matapos ang programa. Ang mga paalala sa pagtatapos ng programa ay magsasama ng impormasyon tungkol sa anumang karagdagang mga mapagkukunan at mga susunod na hakbang upang ma-access ang anumang karagdagang mga mapagkukunang pansuportang magagamit.
 • Ang mga datos na nakolekta sa panahon ng pilot ay susuriin at ang mga resulta ay ibabahagi sa komunidad sa pamamagitan ng ulat ng programa at mga presentasyon sa Konseho ng Lungsod at mga lokal na kasosyo.
 • Ang mga resulta mula sa pilot na ito ay maaaring mag-ambag sa mga talakayan tungkol sa mas malawak na pagpapatupad ng garantisadong kita sa estado at pambansang antas. Ang pilot na ito ay isa sa maraming kasalukuyang ipinapatupad sa buong bansa. Ang mga matagumpay na programa ay maaaring magbigay ng totoong buhay na ebidensya sa epekto ng mga programang garantisadong kita sa iba't ibang konteksto at komunidad.
 • Ang pagbibigay ng pera sa mga tao ay maaaring tumugon sa isang malawak na cross-section ng mga isyu na nauugnay sa paikot na kahirapan. Ito ang pinakadirektang paraan upang maalis ang kahirapan, at napatunayang gawin ito habang tinutugunan din ang mga kaugnay na isyu ng kalusugan, edukasyon, katatagan ng pabahay, at krimen. Hindi ito isang solusyon sa band-aid, ngunit sa halip ay isang planong mamuhunan sa dignidad at ahensya ng mga residente ng Long Beach na dumaranas ng kahirapan.
 • Tulad ng ipinakita ng pananaliksik, ang mga epekto sa kapakanan ng isang garantisadong kita ay laganap, kabilang ang mga positibong resulta sa kalusugan, mas mataas na tagumpay sa edukasyon, mas mababang antas ng krimen, at, sa ilang mga kaso, kahit na mas mababang paggastos sa mga produktong pangtukso tulad ng mga droga at alkohol. Ang isang garantisadong kita samakatuwid ay namumuhunan sa dignidad at pang-ekonomiyang seguridad sa hinaharap ng mga residente ng Long Beach.
 • Naghahanap kami ng mga nagpopondo at mga kasosyo. Kung gusto mo o ng iyong organisasyon na sumali bilang isang donor o kasosyo, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected] o gumawa ng direktang donasyon.
 • Para matuto pa tungkol sa aming mga partnership, mag-sign up para sa mga update sa hinaharap, na magpapanatili sa iyo ng kaalaman habang inaanunsyo ang mga pampublikong pakikipag-ugnayan na ito. Habang nagbabahagi kami ng mga kuwento mula sa pilot na ito at ang epekto nito sa mga indibidwal na pamilya, umaasa kaming babasahin mo at ibahagi ang mga ito nang malawakan habang itinataguyod namin ang garantisadong kita bilang isang kasangkapan para sa katarungang panlahi at pang-ekonomiya.

MEDIA TOOLKIT

MGA PRESS RELEASE

para sa mga katanungan mag-email sa [email protected]

LOGOS

SOCIAL MEDIA?